info@bezwaarwozwaarde.nl

WOZ-waarde huis

Aan het begin van een nieuw jaar valt de WOZ-beschikking op de deurmat bij veel huishoudens. De WOZ-beschikking toont huiseigenaren de door hun gemeente vastgestelde WOZ-waarde van het huis. Het is een belangrijk getal, daar dit onder meer van invloed is op de maandelijkse vaste lasten. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende belastingen die gebaseerd worden op de WOZ-waarde van een huis. Op deze pagina leest u meer over de invloed die de WOZ-waarde van een huis heeft op belastingen en heffingen en de wijze waarop u in bezwaar kunt gaan tegen de WOZ-waarde. Het komt regelmatig voor, dat de WOZ-waarde hoger is dan de waarde van de woning zelf. Mede door het feit dat bijvoorbeeld niet naar de staat van de binnenzijde van een woning wordt gekeken. Het aantekenen van bezwaar helpt u te voorkomen dat u onnodig veel belasting betaalt.

Belang van correcte WOZ-waarde huis

Reeds las u al dat een correcte WOZ-waarde van uw huis van invloed is op hetgeen u jaarlijks aan belastingen en heffingen afdraagt. Diverse overheidsinstanties bepalen de door u te betalen belastingen aan de hand van de WOZ-waarde van uw woning. Denk hierbij aan de waterschapsbelasting die u betaalt, het eigenwoningforfait en de schenk- en erfbelasting. Ook kan de WOZ-waarde van een tweede huis invloed hebben op uw inkomstenbelasting. Bent u voornemens een woning op korte termijn te verkopen? In dat geval heeft u belang bij een hogere WOZ-waarde. Een koper zal immers nooit onder de WOZ-waarde bieden, als de woning net op de woningmarkt verschijnt.

Verklaring hoge WOZ-waarde huis

Er kunnen verschillende redenen zijn, die de te hoge WOZ-waarde van een huis verklaren. Reeds las u al dat niet naar de binnenzijde van een woning wordt gekeken. Er kan schade ontstaan zijn als gevolg van een bodemdaling of bijvoorbeeld een aardbeving. Deze schade maakt dat uw woning minder waard is, dan de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van het huis. Ook kunnen de verkoopprijzen van woningen in de wijk veel minder hoog liggen dan de WOZ-waarde van de woning. In dat geval duidt dit erop, dat de WOZ-waarde van uw huis te hoog is. Voor u een goede reden om bezwaar aan te tekenen tegen de huidige WOZ-waarde.

WOZ-waarde huis online achterhalen

De WOZ-waarde van uw eigen huis krijgt u middels de WOZ-beschikking thuis op de deurmat. Het kan echter interessant zijn om ook naar de WOZ-waarde van andere woningen in de wijk te kijken. Vergelijk de WOZ-waarde van uw eigen woning met die van woningen die een nagenoeg gelijke waarde zullen hebben. Ligt uw WOZ-waarde veel hoger? In dat geval kan een bezwaar tegen de WOZ-waarde het overwegen waard zijn. In plaats van zelf op zoek te gaan naar de WOZ-waarde van andere huizen, kunt u een waardescan uit laten voeren. Dit doet u eenvoudig via onze website. Nadat uw de benodigde gegevens heeft ingevoerd, gaan onze specialisten voor u aan de slag. Als blijkt dat de WOZ-waarde van uw huis relatief hoog is, dan brengen we u hiervan op de hoogte. Tevens vertellen we u direct meer over de wijze waarop u in bezwaar kunt gaan en welke stappen u hierbij dient te zetten.

Taxatie voor nieuwe WOZ-waarde huis

Een van de mogelijkheden om aan te tonen dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, kan het laten taxeren van de woning zijn. Als bij zo’n taxatie door een makelaar blijkt dat de woning minder waard is dan de WOZ-waarde die door uw gemeente werd vastgesteld, dan heeft u een goede basis om een bezwaar in te dienen. Gemeenten hechten normaliter veel waarde aan het taxatierapport van een makelaar. Dit betekent dat de kans relatief groot is dat uw bezwaar geaccepteerd zal worden. Wist u dat circa de helft van de bij Nederlandse gemeenten ingediende bezwaren opgevolgd worden? Het toont aan, dat het loont om een bezwaar bij een hoge WOZ-waarde te overwegen.

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline