info@bezwaarwozwaarde.nl

WOZ-waarde

Voor veel huishoudens valt in het eerste deel van het nieuwe jaar de WOZ-beschikking op de mat. Een spannend moment, want het zegt iets over hetgeen uw woning momenteel waard is. Tegelijkertijd vertelt het u meer over de belastingen en heffingen die u gaat betalen in het nieuwe jaar. De WOZ-waarde van woningen groeit vaak enigszins mee met de woningmarkt. Let er hierbij op, dat de peildatum van de WOZ-waarde vaak een jaar eerder is. Dit betekent dat de peildatum steeds 1 januari van het vorige jaar betreft. De waardestijging uit het afgelopen jaar is hierdoor niet meegenomen in de berekening van de WOZ-waarde van uw woning. Zelfs bij dalende huizenprijzen kan uw WOZ-waarde dus hoger uitvallen! Nadat u de WOZ-beschikking ontvangen heeft, is het belangrijk om goed te kijken naar de WOZ-waarde van de woningen in uw wijk. Is de waarde van uw woning realistisch, of wijkt de WOZ-waarde sterk af van hetgeen u zou krijgen bij de verkoop van de woning?

WOZ-waarde bepaalt de hoogte van belastingen en heffingen

Verschillende overheidsinstanties bepalen de door u te betalen belastingen en heffingen op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Denk hierbij onder meer aan het eigenwoningforfait en bijvoorbeeld de waterschapsbelasting die u afdraagt. Is de WOZ-waarde van uw woning relatief hoog, dan betekent dit dat u meer belasting betaalt. Zou het u lukken de WOZ-waarde te verlagen, dan kan dit bij een gemiddelde woning al snel tientallen euro’s aan financieel voordeel opleveren. Het is heel gebruikelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-vaststelling van uw gemeente, mits u dit bezwaar goed kunt onderbouwen. Wist u dat een dergelijk bezwaar in circa de helft van de gevallen wordt goedgekeurd door een gemeente? Bij Bezwaar WOZ-waarde zijn zelfs ruim 85% van alle ingediende bezwaren sinds 2011, succesvol afgerond!

WOZ-waarde van andere woningen bekijken

Om voor uzelf een inschatting te maken van de waarde van uw woning, kunt u kijken naar de WOZ-waarde van de woningen in uw wijk. De Nederlandse overheid heeft hier het WOZ-waardeloket voor geopend. Het is een online, vrij toegankelijk portaal waar u de WOZ-waarde van iedere woning in Nederland kunt achterhalen. Een alternatief is het laten uitvoeren van een waardescan door onze eigen specialisten. U kunt zo’n waardescan eenvoudig online aanvragen. Nadat u uw gegevens heeft ingevoerd en uw persoonlijke account geactiveerd heeft, gaan zij voor u aan de slag. Als blijkt dat het voor u loont om een WOZ bezwaar in te dienen, laten zij u dit weten. Het vervolg kan een taxatie van uw woning zijn.

Taxatie van uw woning bij te hoge WOZ-waarde

Een taxatie van uw woning door een ervaren makelaar dient als een goede onderbouwing van een WOZ bezwaar. Mogelijk blijkt uit de taxatie dat de waarde van uw woning onder de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde ligt. Dit betekent dat u teveel aan belastingen en heffingen betaalt. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat de gemeente enkel kijkt naar data over de verkoop van woningen in uw wijk. Daar waar een makelaar ook naar de staat van het pand aan de binnenzijde zal kijken. Mogelijk is het pand beschadigd geraakt door een bodemdaling of bijvoorbeeld aardbevingen in uw regio. Schade die invloed heeft op de waarde van het pand en zodoende meegenomen moet worden in de vaststelling van de WOZ-waarde.

Meer informatie over de WOZ-waarde van huizen

Wilt u meer weten over het nut van het opstellen van een bezwaarschrift tegen de vaststelling van de huidige WOZ-waarde van uw woning? Neem in dat geval eens contact met ons op. Onze specialisten vertellen u graag meer over de waardescan die we voor u uit kunnen voeren. Evenals dat we u graag meer vertellen over de voordelen van het taxeren van uw woning bij een te hoge WOZ-waarde.

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-tax­ateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline