info@bezwaarwozwaarde.nl

WOZ verlagen

Uw WOZ verlagen kan een flinke financiële meevaller met zich meebrengen! Verschillende overheidsinstellingen bepalen de door u te betalen belastingen en heffingen op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Het verlagen van de WOZ-waarde betekent dat deze belastingen en heffingen lager uit zullen vallen. Iets wat u al snel enkele tientallen euro’s kan besparen. Heeft u het indienen van een bezwaar tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde al eens overwogen? Onze specialisten en taxateurs helpen u graag bij uw WOZ verlagen. Op deze pagina leest u meer over de hulp die zij u kunnen bieden op dit vlak. Wist u dat de bezwaren in circa de helft van de gevallen geaccepteerd worden door Nederlandse gemeenten? Dit toont aan dat het loont om nog eens naar het taxatieverslag van uw gemeente te kijken.

Waarom WOZ verlagen voor uw woning?

Zoals reeds beschreven werd, zijn er verschillende overheidsinstanties die de te betalen heffingen en belastingen vaststellen op basis van de WOZ-waarde die uw gemeente aan uw woning toekent. U kunt hierbij denken aan het eigenwoningforfait, aan de waterschapsbelasting, de schenk- en erfbelasting en bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting in het geval van een tweede woning. Dergelijk belastingen lopen vaak al snel flink in de papieren. Daar waar uw WOZ verlagen relatief eenvoudig is. In het bijzonder, wanneer u hier de hulp van een specialist voor inschakelt. Een foutieve berekening van de huidige WOZ-waarde van uw woning kan daarbij van invloed zijn op de WOZ-waarde in een volgend jaar. Als de huizenprijzen stijgen is het niet aannemelijk, dat de WOZ-waarde van uw woning naar beneden wordt bijgesteld door de gemeente.

WOZ verlagen bij onjuiste waardebepaling

Uw WOZ verlagen komt aan de orde, op het moment dat de waarde van uw woning onjuist berekend is. Mogelijk zijn er factoren over het hoofd gezien bij de vaststelling van de WOZ-waarde, welke wel degelijk invloed hebben op de waarde van uw woning. U kunt denken aan aardbevingsschade in Groningen, het verzakken van de grond in andere delen van Nederland, enzovoorts. Ook kan het voorkomen dat de WOZ-waarde onjuist bepaald is, wanneer u de woning rond de peildatum gekocht heeft. Als de WOZ-waarde hoger is dan hetgeen u voor de woning betaald heeft, loont het om een bezwaar in te dienen. Let wel, dit geldt natuurlijk alleen wanneer u de woning niet ingrijpend heeft veranderd.

Waardescan voorafgaand aan WOZ verlagen

Om uw kans van slagen bij een bezwaar vooraf in te kunnen schatten, kan het laten uitvoeren van een waardescan het overwegen waard zijn. U kunt zo’n waardescan via de website aanvragen. Onze specialisten zullen op basis van de door u verstrekte gegevens inschatten of een WOZ bezwaar loont. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u van ons meer informatie over onze werkwijze en de gegevens die we van u nodig hebben om een bezwaarschrift op te kunnen stellen. De gemeente vertelt u vervolgens of de WOZ-waarde van uw woning wordt aangepast. U zou zelf alvast een inschatting van de kans van slagen kunnen maken, door bijvoorbeeld naar de WOZ-waarde van andere woningen in de wijk te kijken. Het WOZ-waardeloket geeft u inzage in de WOZ-waarde van de woningen om u heen.

Meer informatie over uw WOZ verlagen

Wilt u meer weten over uw kans bij het verlagen van de WOZ-waarde van uw woning? Of wilt u uw WOZ direct verlagen door een bezwaarschrift in te dienen bij uw gemeente? Een goede onderbouwing is hierbij cruciaal. Bijvoorbeeld door een taxatierapport van een ervaren makelaar aan het bezwaarschrift toe te voegen. Die onderbouwing kunnen onze specialisten voor u verzorgen. Neem eens contact met ons op, zodat we u meer kunnen vertellen over hetgeen we voor u kunnen betekenen op het gebied van uw WOZ verlagen. Ook op onze website leest u meer over onze dienstverlening.

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Waar wordt de WOZ-Waarde voor gebruikt?
De WOZ-waarde neemt een steeds belangrijker rol in de Nederlandse samenleving in en wordt thans o.a. gebruikt voor het innen van zowel diverse belastingen als onroerendezaakbelasting, waterschapsheffingen, inkomstenbelasting, erfbelasting en vennootschapsbelasting alsmede als grondslag voor diverse waarderegelingen bijvoorbeeld bij mijnbouwschade, overlast door windmolenparken, planschade en onteigening.
Ik heb het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Waar vind ik een onderbouwing van de WOZ-waarde?
Heeft u de WOZ-beschikking ontvangen? De gemeente heeft in dat geval een WOZ-waarde voor uw woning vastgesteld op basis van de waarde van uw woning op de peildatum 1 januari 2021. De waarde van uw woning is vergeleken met woningen die omstreeks die datum verkocht zijn. Het aanslagbiljet 2022 is voorzien van een uitgebreide toelichting, die u helpt te begrijpen hoe de gemeente tot deze WOZ-waarde is gekomen. Het taxatieverslag dat bij de vastgestelde WOZ-waarde hoort is vernieuwd. U kunt het nu digitaal opvragen door gebruik te maken van uw DigiD.
Heeft achterstallig onderhoud invloed op de WOZ-Waarde?
Achterstallig onderhoud op de toestandsdatum van 01-01-2022 heeft een negatieve invloed bij het bepalen van de WOZ-waarde. Juist achterstallig onderhoud is door de gemeente niet via een modelmatige waardering van achter het bureau te beoordelen waardoor de WOZ-waarde te hoog kan zijn vastgesteld. De taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl en u zelf kunnen juist wel rekening houden met achterstallig onderhoud bij de waardebepaling.
Heeft een negatieve ligging invloed op de WOZ-Waarde van uw onroerende zaak?
Wanneer de ligging van uw onroerende zaak negatief beïnvloed wordt door externe factoren of werkzaamheden dan heeft dit invloed op de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. U kunt hierbij onder andere denken aan zowel geluid en geuroverlast alsmede overlast veroorzaakt door een verminderend uitzicht, parkeer en verkeersoverlast.
Heeft overlast door windparken invloed op de WOZ-Waarde?
De huidige jurisprudentie en in opdracht van onder andere het ministerie van economische zaken verrichte onderzoeken hebben bepaald dat indien een woning is gelegen binnen gemiddeld 1 kilometer afstand van een windmolenpark of een aantal windmolens er sprake is van waardevermindering waardoor het zeer aannemelijk is dat de WOZ-waarde van uw woning door de gemeente te hoog is vastgesteld.
Heeft een verkeerd berekende afmeting van uw opstal(len) invloed op de WOZ-Waarde?
De gemeente dient bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit te gaan van de juiste afmetingen van uw onroerende zaak. Doordat de gemeente de waardering meestal uitvoert op basis van modellen en niet de onroerende zaken persoonlijk komt opmeten is het goed mogelijk dat de afmetingen van uw onroerende zaak niet juist zijn berekend. Vanaf 2023 dienen woningen verplicht op basis van het aanwezige woonoppervlakte te worden berekend. De transmissie vanuit de berekende inhoud naar m2 woonoppervlakte wordt en is vaak niet goed uitgevoerd waardoor er een grote kans bestaat dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld. Het is dus zeer verstandig om uw woning te laten nameten, middels onder andere het opvragen van de bouwtekeningen, door een taxateur van bezwaarwozwaarde.nl
Op welke wijze berekend de gemeente de WOZ-Waarde?
De gemeente berekend de WOZ-waarde vooral middels een modelmatig model waar de kenmerken van de onroerende zaak meestal vergeleken wordt met kenmerken van verkochte onroerende zaken vanaf een jaar voor de waardepeildatum tot een jaar na de waardepeildatum. Deze kenmerken bestaan vooral uit woonoppervlakte, inhoud, perceel oppervlakte, aanwezige bijgebouwen alsmede de aanwezige Vlok (voorzieningen, ligging, onderhoud en kwaliteit) factoren.
Zijn de ambtenaren of de door de gemeente ingeschakelde onderneming gediplomeerd WOZ-taxateur ingeschreven bij de kamer WOZ bij het NRVT?
Verreweg de meeste ambtenaren en medewerkers van door de gemeente ingeschakelde ondernemingen zijn niet ingeschreven als erkend WOZ-taxateur in de kamer bij het NRVT.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
De gemeente vermeld in een bijlage van de WOZ-beschikking, dat de gemeente uw WOZ-waarde zelf kan herwaarderen als u belt. Ik vind deze informatie ook op de website van de gemeente. Is dit verstandig?
Het is over het algemeen onverstandig om de gemeente om een herwaardering te vragen van de WOZ-waarde van uw woning, zonder duidelijke onderbouwing. Een gemeente bepaalt de WOZ-waarde van woningen op basis van data over de verkoop van woning rond de peildatum. Hierbij wordt geen rekening gehouden met aanpassingen aan de woning aan de binnenzijde. Evenals dat er niet gekeken wordt naar eventuele schade. Denk aan een lekkage of bijvoorbeeld schade als gevolg van natuurgeweld. Verstandiger is het om een herwaardering te vragen bij een makelaar. Het rapport van de makelaar kunt u als onderbouwing gebruiken om de WOZ-waarde van uw woning te laten verlagen of te verhogen.
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline