info@bezwaarwozwaarde.nl

WOZ bezwaar

Bent u het oneens met de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw woning? In dat geval kan het indienen van een WOZ bezwaar het overwegen waard zijn. Wist u dat circa de helft van deze bezwaarschriften in de afgelopen jaren werd toegekend? Het indienen van een WOZ bezwaar via Bezwaar WOZ-waarde, resulteerde in de afgelopen 10 jaar in een positief resultaat in ruim 85% van de gevallen. Het toont aan dat het loont om nog eens kritisch naar het taxatierapport te kijken. U kunt een verslag van de vaststelling van de WOZ-waarde opvragen bij uw gemeente. Tevens loont het om via het WOZ-waardeloket op te zoeken wat de WOZ-waarde van woningen in uw omgeving is. Op deze pagina leest u meer over het indienen van een WOZ bezwaar.

Voordelen van een WOZ bezwaar

Het voornaamste voordeel van het indienen van een WOZ bezwaar, is het feit dat dit u veel geld kan besparen. Denk bijvoorbeeld aan de waterschapsbelasting, welke op basis van de WOZ-waarde van uw woning berekend wordt. Hetzelfde geldt voor de schenk- en erfbelasting en bijvoorbeeld het eigenwoningforfait. Door bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde van uw woning, zullen de te betalen belastingen lager uitvallen. Zo houdt u al snel enkele tientallen euro’s over. Er staan daarbij specialisten klaar om u te helpen bij het indienen van een WOZ bezwaar. Zo hoeft dit helemaal niet zo lastig te zijn! U zou zelf alvast een eerste onderzoek kunnen doen, door bijvoorbeeld naar de WOZ-waarde van andere woningen in de wijk te kijken. Komt deze overeen met de WOZ-waarde van uw woning?

WOZ bezwaar bij onjuiste WOZ-waarde

Verschillende redenen kunnen ertoe leiden, dat de WOZ-waarde van uw woning onjuist berekend is. Zo kan het voorkomen dat de prijs waarvoor u de woning kocht rond de peildatum afwijkt van de WOZ-waarde die nu voor uw woning is vastgesteld. Door aan te tonen dat de taxatiewaarde destijds lager lag, zal de gemeente de WOZ-waarde naar beneden bijstellen. Ook kan er sprake zijn van schade aan uw woning. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een verzakking van de bodem onder uw huis, schade als gevolg van een aardbeving in uw regio, enzovoorts. Dergelijke schade wordt vaak niet (voldoende) meegenomen bij het bepalen van de WOZ-waarde, maar heeft wel degelijk invloed op de waarde van uw woning.

Waardescan voorafgaand aan een WOZ bezwaar

Laat voorafgaand aan het indienen van een WOZ bezwaar een waardescan uitvoeren voor uw woning. U kunt deze waardescan heel eenvoudig aanvragen via onze website. Op basis van de door u ingevoerde gegevens zullen onze specialisten bepalen of het loont om een WOZ bezwaar in te dienen. In sommige gevallen lijkt de WOZ-waarde van uw woning overeen te komen met de waarde van vergelijkbare woningen in uw wijk. Het indienen van een WOZ-bezwaar zal in zo’n geval weinig effect hebben. Enkel met een goed onderbouwd WOZ bezwaar zal de gemeente de WOZ-waarde van uw woning naar beneden bijstellen. Het uitvoeren van een waardescan is geheel vrijblijvend. Op onze website leest u er meer over.

Hulp bij het indienen van een WOZ bezwaar

Als uit de WOZ-waardescan blijkt dat het voor uw woning interessant kan zijn om een WOZ bezwaar in te dienen, sturen we u direct meer informatie toe. Zo weet u precies waar u aan toe bent, wanneer u de hulp van onze specialisten inschakelt voor het uitwerken van een bezwaarschrift tegen de voor uw woning vastgestelde WOZ-waarde. Zoals u eerder las, werd een bezwaarschrift in de afgelopen jaren in circa de helft van de gevallen goedgekeurd door een gemeente. Onze specialisten hebben een ruime ervaring in het uitwerken van een goed onderbouwd bezwaarschrift. Neem eens contact met ons op, wanneer u nog voor het laten uitvoeren van een waardescan informatie wenst over onze werkwijze.

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline