info@bezwaarwozwaarde.nl

Cruciale rol voor WOZ-waarde bij compensatie waardevermindering door aardbevingen

Minister Wiebes heeft vorig jaar naar aanleiding van een rapport van de commissie Hammersteijn de regeling gepresenteerd inzake de compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen. De adviezen uit dit rapport zijn bijna volledig door de Minister overgenomen en dit jaar aan de tweede kamer gepresenteerd. De tweede kamer heeft recent behoudens een enkele opmerking het advies goedgekeurd en opdracht gegeven aan de kwartiermaker van het nieuw op te richten Instituuut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om de regeling in 2020 uit te gaan voeren. In de regeling krijgen woningbezitters in een door de commissie Hammerstein aangewezen postcode gebied waar een percentage van de WOZ-waarde van 2020 aangeboden voor de opgetreden waardevermindering door aardbevingen. Het is daarbij vanzefsprekend van groot belang dat de WOZ-waarde correct en niet te laag is vastgesteld door de gemeente. De WOZ-waarde uit 2020 zal vervolgens vermenigvuldigd worden met een door de commissie Hammerstein vastgesteld percentage per postcode gebied. Dit percentage is in het rapport van de commissie Hammerstein vastgesteld op basis van de imagoschade als het gevolg van aardbevingen en een percentage dat wordt vastgesteld aan de hand van het aantal aardbevingen per postcodegebied.

Laat daarom uw WOZ-waarde door ons controleren voor een eerlijke en optimale compensatie van de waardevermindering.

Gratis hulp bij bepalen van correcte WOZ-waarde

Wat voor uw woning een eerlijke WOZ is, hangt sterk af van verschillende factoren. Als u de woning rond de peildatum van de WOZ gekocht heeft, zal de WOZ-waarde een jaar later hetzelfde zijn als de aanschafprijs van de woning. Dit geldt niet wanneer u de woning gedurende het jaar sterk vernieuwd heeft. Ligt de WOZ-waarde van de woning veel hoger? In dat geval loont het om bezwaar te maken, zodat u alsnog een eerlijke WOZ aangeboden krijgt door uw gemeente. Ook schade binnen uw woning kan ertoe leiden, dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde die door de gemeente is vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een aardbeving of bodemdaling in uw regio. Het zorgt voor schade binnen uw woning, wat door een gemeente niet gezien wordt bij het vaststellen van de WOZ-waarde.

Controle van waarde andere huizen voor eerlijke WOZ

Maak gebruik van gratis hulp bij het verkrijgen van de juiste WOZ-waarde. Het kan u duizenden euro's opleveren.

Bezwaarwozwaarde.nl zal op deskundige wijze uw WOZ-waarde op de juistheid controleren. Is er bijvoorbeeld op de juiste wijze rekening gehouden met aanwezige of herstelde aardbevingsschade? U kunt er hierbij vanuit gaan dat uw WOZ-waarde uiteindelijk op de juiste wijze wordt vastgesteld en u maximaal profiteert van de waardecompensatie regeling van Minister Wiebes. Een juridische procedure bij de Rechtbank zullen wij om uw doel te bereiken niet schuwen.

Bewaarwozwaarde.nl helpt u om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Een juiste WOZ-waarde is de grondslag voor de compensatie van de waardevermindering van uw woning als gevolg van aardbevingsschade. Op basis van een correcte WOZ-waarde en niet te lage WOZ-waarde kunt u vervolgens aanspraak maken op de compensatie voor de waardevermindering van uw woning. Zo bent u verzekerd van een eerlijke en optimale waardecompensatie.

Gratis opstellen en indienen van uw bezwaar

Het indienen van het bezwaar, de benodigde taxatie en de ondersteuning in de bezwaarfase; al deze werkzaamheden zijn kosteloos voor u wanneer Bezwaarwozwaarde.nl namens u een bezwaar indient. Als erkend adviseur en WOZ-taxateur kunnen we namens u aanspraak maken op een gemeentelijke procesvergoeding zodat er voor u geen kosten zijn.

Waarom kiezen voor Bezwaar WOZ-waarde?

 • Gediplomeerde en gecertificeerde WOZ-taxateurs
 • Gratis dienstverlening
 • Al meer dan 10 jaar actief
 • Inmiddels tienduizenden tevreden clienten succesvol geholpen
 • Belastingbesparing van honderden euro's mogelijk
 • Succespercentage van meer dan 85%
 • Meeste ervaring met waardevermindering door aardbevingen
 • Onafhankelijke en deskundige hulp bij waardecompensatie
 • Controleren voorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen inzake de compensatie voor waardevermindering door aardbevingen
Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-tax­ateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
 • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
 • postbus 2324
 • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline