info@bezwaarwozwaarde.nl

WOZ-waarde 2021

Heeft u de vaststelling van uw WOZ-waarde in 2021 ontvangen? De kans bestaat dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Mogelijk is deze veel hoger dan u op voorhand verwacht had. In een dergelijke situatie loont het om een bezwaar tegen de vaststelling van de WOZ-waarde aan te tekenen. Het aantekenen van een bezwaar betekent dat uw gemeente nog eens kritisch naar de WOZ-waarde zal kijken, met inachtneming van uw onderbouwing bij het bezwaar. Op deze pagina leest u meer over het aantekenen van bezwaar tegen uw WOZ-waarde in 2021. Het kan u al snel tientallen euro’s besparen, wanneer uw bezwaar wordt overgenomen door uw gemeente.

WOZ-waarde in 2021 is hoger dan verwacht

Schade door bijvoorbeeld natuurverschijnselen, zoals het verzakken van de bodem of een aardbeving, kunnen ertoe leiden dat de waarde van uw woning afneemt. Een gemeente neemt de schade die hieruit ontstaat niet altijd (voldoende) mee in de berekening van de WOZ-waarde 2021. Het kan ertoe leiden, dat de gemeente de waarde van uw woning hoger inschat dan deze feitelijk is. Ook kan het voorkomen dat u rond de peildatum van de WOZ-waarde in 2021 een nieuwe woning heeft gekocht, waarvan de WOZ-waarde nu hoger ligt dan hetgeen u hier zelf voor heeft betaald in 2021. Het zijn slechts voorbeelden van situaties waarbij de WOZ-waarde in 2021 te hoog uitvalt voor uw woning en het aantekenen van bezwaar kan lonen.

Financieel voordeel bij bezwaar tegen WOZ-waarde 2021

Het aantekenen van bezwaar tegen de WOZ-waarde uit 2021 levert u een financieel voordeel op, wanneer het bezwaar wordt overgenomen door uw gemeente. Er zijn verschillende instanties die de te heffen belastingen baseren op de WOZ-waarde van uw woning. Denk bijvoorbeeld aan de waterschapsbelasting die u jaarlijks betaalt of het eigen woningforfait. Des te lager de WOZ-waarde in 2021 was, des te minder bent u dit jaar ook kwijt aan belastingen en heffingen. Het financiële voordeel loopt al snel op tot tientallen of zelfs honderden euro’s, afhankelijk van de waarde van uw woning.

WOZ-waarde 2021 van andere huizen bekijken

Om voor uzelf in beeld te krijgen of de WOZ-waarde in 2021 inderdaad te hoog was, kunt u het WOZ-waardeloket bezoeken. Dit is een online portaal, waar u de WOZ-waarde van iedere woning in Nederland kunt achterhalen. Het portaal is gratis en direct te gebruiken, zonder in te hoeven loggen of gegevens op te moeten vragen. Kijk eens naar de WOZ-waarde van woningen in uw wijk met ongeveer dezelfde woningwaarde als uw eigen woning. Op basis hiervan kunt u een inschatting maken van een realistische WOZ-waarde voor uw eigen woning. Ook kunt u eens contact opnemen met uw buren, om te kijken hoe de WOZ-waarde van hun woning is opgebouwd. U kunt hier een taxatieverslag voor opvragen bij uw gemeente.

Waardescan bij te hoge WOZ-waarde 2021

Ook kunt u een waardescan uit laten voeren door onze professionals, wanneer u vermoedt dat de WOZ-waarde in 2021 te hoog lag. Op basis van de waardescan bepalen zij of het loont om bezwaar aan te tekenen tegen deze WOZ-waarde. Zij kunnen u hierbij helpen. Bijvoorbeeld door een taxatie uit te voeren voor uw woning. Het taxatierapport van een makelaar dient als belangrijk bewijsstuk voor veel gemeenten. Mede door het feit, dat in zo’n rapport ook naar de staat van de binnenzijde van uw woning is gekeken. Daar waar de gemeente dit zelf niet doet bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Neem eens contact met ons op, wanneer u meer informatie wenst over onze werkwijze bij het opstellen van een bezwaarschrift voor de WOZ-waarde van woningen in 2021. We helpen u graag verder!

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline