info@bezwaarwozwaarde.nl

Eerlijke WOZ

Als woningeigenaar wilt u verzekerd zijn van een eerlijke WOZ. Een te hoge WOZ-waarde van uw woning kan u onnodig veel geld kosten. Denk aan de belastingen en heffingen die gebaseerd worden op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Andersom is een te lage WOZ-waarde vervelend, wanneer u voornemens bent de woning op korte termijn te verkopen. Een geïnteresseerde koper zal de WOZ-waarde van de woning gebruiken als richtlijn voor het openingsbod, dat deze mogelijk op uw woning doet. Verschillende factoren maken dat u niet altijd een eerlijke WOZ-beschikking op de deurmat krijgt aan het begin van een nieuw jaar. Het is voor gemeenten onmogelijk om alle woningen individueel te taxeren. Aan u de taak om tijdig bezwaar aan te tekenen, als u vindt dat u momenteel geen eerlijke WOZ heeft. Op deze pagina leest u er meer over.

Eerlijke WOZ bepalen voor uw woning

Wat voor uw woning een eerlijke WOZ is, hangt sterk af van verschillende factoren. Als u de woning rond de peildatum van de WOZ gekocht heeft, zal de WOZ-waarde een jaar later hetzelfde zijn als de aanschafprijs van de woning. Dit geldt niet wanneer u de woning gedurende het jaar sterk vernieuwd heeft. Ligt de WOZ-waarde van de woning veel hoger? In dat geval loont het om bezwaar te maken, zodat u alsnog een eerlijke WOZ aangeboden krijgt door uw gemeente. Ook schade binnen uw woning kan ertoe leiden, dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde die door de gemeente is vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een aardbeving of bodemdaling in uw regio. Het zorgt voor schade binnen uw woning, wat door een gemeente niet gezien wordt bij het vaststellen van de WOZ-waarde.

Controle van waarde andere huizen voor eerlijke WOZ

Om te achterhalen of u momenteel een eerlijke WOZ heeft, loont het om te kijken naar de WOZ-waarde van woningen in uw wijk. Maak hiervoor gebruik van het online WOZ-waardeloket. Dit loket is vrij toegankelijk en eenvoudig te gebruiken. Het loket geeft u inzage in de WOZ-waarde van iedere woning in Nederland. Vergelijk de WOZ-waarde van uw woning met die van vergelijkbare woningen in uw wijk. Het geeft u een beeld van hetgeen voor uw huis een eerlijke WOZ is. Wijkt de WOZ-waarde van uw eigen woning sterk af van die van andere huizen in uw woonplaats? In dat geval is een bezwaar tegen de WOZ-waarde aantrekkelijk.

Belang van een eerlijke WOZ

Een eerlijke WOZ is van groot belang, wanneer u niet teveel wilt betalen aan belastingen en heffingen. Verschillende overheidsinstanties bepalen de door u te betalen belastingen en heffingen namelijk op basis van de WOZ-waarde van uw woning. U kunt denken aan de waterschapsbelasting, de eigenwoningforfait en de schenk- en erfbelasting. In het geval van een tweede huis kan de WOZ-waarde hiervan invloed hebben op de inkomstenbelasting. Reden genoeg om in beroep te gaan tegen de WOZ-waarde als blijkt dat deze veel te hoog is. U kunt via onze website een waardescan uit laten voeren door professionals op dit gebied. Zij zoeken voor u uit, of het interessant is om bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waarde van uw woning.

Eerlijke WOZ na taxatie van uw woning

U kunt zorgen voor een eerlijke WOZ door een taxatie van uw woning uit te laten voeren door een makelaar. Gemeenten hechten veel waarde aan het taxatierapport van een makelaar, als u deze bij uw bezwaar voegt. Uit een taxatierapport die u door onze makelaars uit laat voeren kan blijken dat de waarde van uw woning ver onder de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde ligt. Op basis van uw bezwaar zal de gemeente in zo’n geval alsnog voor een eerlijke WOZ zorgen. Nederlandse gemeenten gaan in circa de helft van de bezwaren mee. Mocht dit voor u gelden, dan levert het u al snel een financieel voordeel op van enkele tientallen tot zelfs honderden euro’s.

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-tax­ateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline