info@bezwaarwozwaarde.nl

Taxatie WOZ

In de afgelopen jaren werd circa de helft van de ingediende WOZ-bezwaren toegekend door Nederlandse gemeenten. Het toont aan, dat het loont om te investeren in een dergelijk bezwaar. Ofwel door hier zelf de tijd voor te nemen, ofwel door hier een specialist voor in te schakelen. Laat bijvoorbeeld een taxatie voor de WOZ-waarde van uw woning uitvoeren. Mogelijk blijkt uit een taxatie van de makelaar dat uw woning veel minder waard is, dan in het WOZ-rapport van uw gemeente vermeld staat. Door uw bezwaar goed te onderbouwen heeft u een grote kans dat uw gemeente meegaat in de door een makelaar berekende woningwaarde. Iets wat u veel geld kan besparen.

Taxatie WOZ levert u een besparing op

Er zijn diverse overheidsinstellingen die de door u te betalen belastingen en heffingen berekenen op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Des te hoger de door de gemeente getaxeerde WOZ-waarde van uw woning is, des te meer betaalt u dus ook aan heffingen en belastingen. Is uw bezwaar succesvol, dan zullen deze heffingen en belastingen lager uitvallen. De besparing die het u oplevert kan al snel in de tientallen euro’s lopen. Het is de moeite waard!

Rapport taxatie WOZ-waarde opvragen

Via uw gemeente kunt u een taxatieverslag opvragen voor uw woning. In dit taxatieverslag vindt u op welke wijze de gemeente tot de WOZ-waarde van uw woning is gekomen. Laat ook een taxatie voor de WOZ-waarde van het huis uitvoeren door een makelaar en leg beide rapporten eens naast elkaar neer. Voordat u een taxatie voor de WOZ-waarde aanvraagt, kunt u via het WOZ-waardeloket kijken welke WOZ-waarde andere woningen in de straat hebben. Komt deze WOZ-waarde overeen met de waarde van uw eigen woning, of betaalt u veel meer dan anderen in de straat doen?

Taxatie WOZ na laten uitvoeren waardescan

Een taxatie voor de WOZ-waarde van uw woning laten uitvoeren door een makelaar kunt u vooraf laten gaan door een waardescan. U vraagt deze waardescan heel eenvoudig aan via onze website. Voer de benodigde gegevens in en activeer uw persoonlijke account. Onze specialisten zullen op basis van de door u ingevoerde gegevens bepalen of het voor uw woning interessant kan zijn om een bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde van het huis. Mocht dit het geval zijn, dan brengen we u hier direct van op de hoogte en vertellen we u meer over het plan van aanpak voor het indienen van dit bezwaar.

Redenen voor taxatie WOZ voor uw woning

Er kunnen verschillende redenen zijn, die maken dat een taxatie voor de WOZ-waarde van uw woning het overwegen waard is. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat uw woning mogelijk schade opgelopen heeft in het afgelopen jaar. Schade die niet is meegenomen in het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning, maar wel degelijk invloed kan hebben op de waarde hiervan. Denk bij schade aan een ernstige lekkage, schade door een aardbeving of ander natuurgeweld in uw regio, enzovoorts. U kunt ook een taxatie voor het WOZ-bezwaar gebruiken, welke is uitgevoerd bij de aankoop van de woning. Dit kan logischerwijs alleen, wanneer u de woning rond de peildatum heeft aangekocht en de woning daarbij niet veranderd is in het afgelopen jaar.

Advies over nut taxatie WOZ-waarde woning

Wilt u weten of het voor uw woning interessant is om een taxatie voor de WOZ-waarde hiervan uit te laten voeren door een makelaar? Of wilt u een specialist laten kijken naar het taxatieverslag welke door de gemeente aan u verstrekt is? In beide gevallen helpen onze specialisten op het gebied van WOZ-bezwaarschriften u graag verder. Zoals eerder genoemd werd, kunt u een waardescan laten uitvoeren via onze website. We nemen zo snel mogelijk contact met u op, om de resultaten van deze waardescan door te spreken.

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-tax­ateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline