info@bezwaarwozwaarde.nl

Woonachtig langs Kanaal Almelo - De Haandrik? Wees extra kritisch op uw WOZ-waarde!

Inmiddels gaat het om zo’n 400 woningen gelegen langs Kanaal Almelo – De Haandrik waarbij sprake is van schade. Deze schade is vermoedelijk ontstaan doordat de provincie Overijssel tussen 2011 en 2016 het kanaal geschikt heeft gemaakt voor grotere schepen. Op basis van verdiepend onderzoek in 2021 is de schaderegeling uitgebreid.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Kwetsbare funderingen en op veen gefundeerde panden
  • Veranderingen in de grondwaterstand (vernatting en verdroging) door verschillende oorzaken

Hierdoor is het dus raadzaam om dit jaar extra kritisch te kijken naar uw WOZ-waarde. Indien er sprake is van schade aan uw woning zal dit logischerwijs moeten leiden tot waardevermindering. Is dit in uw situatie ook het geval?

Invloed te hoge WOZ-waarde op belastingen

Een te hoge WOZ-waarde leidt er onder andere toe, dat u meer belasting betaalt dan u eigenlijk zou moeten betalen. Verschillende instanties stellen de door u te betalen belastingen vast op basis van de WOZ-waarde van uw woning. Daarbij heeft de hoogte van de WOZ-waarde zowel invloed op de te betalen onroerendezaakbelasting alsmede op het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting.
Daarnaast heeft een te hoge WOZ-waarde voor uw tweede huis eveneens invloed op uw inkomstenbelasting. Maakt u bezwaar tegen de te hoge WOZ-waarde, dan kan u dit jaarlijks een flink financieel voordeel opleveren. Voor woningeigenaren langs het kanaal Almelo - De Haandrik kan dit om honderden euro’s gaan.

Doe de gratis waardescan

Gratis waardescan voor uw woning, bedrijfsmatige- of agrarisch object uitvoeren

Wij bieden u de mogelijkheid om uit te zoeken of de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsmatig object correct vastgesteld is, middels een gratis waardescan uitgevoerd door onze gecertificeerde WOZ-taxateurs. Zij hebben een ruime onafhankelijke ervaring en deskundigheid in het bepalen van een juiste, eerlijke WOZ-waarde van zowel woningen alsmede bedrijfsmatige- en agrarische objecten. Voer op deze website de benodigde gegevens in en laat geheel vrijblijvend bepalen of het voor uw woning of bedrijfsmatig object interessant is om bezwaar te maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Als onze gecertificeerde WOZ-taxateurs denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Deze dienstverlening kost u helemaal niets en kan u honderden euro's opleveren.

Doe de gratis Waardescan!

Let op: Voor de uiteindelijke taxatie zal onze WOZ-taxateur uw woning of bedrijfspand persoonlijk bezoeken, de eventueel aanwezige schade beoordelen en waar nodig u in contact brengen met onafhankelijke schade-experts en juristen.

Doe de gratis waardescan

Bezwaar WOZ Journaal

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2024 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline