info@bezwaarwozwaarde.nl

Bezwaar aantekenen tegen onjuiste WOZ-waarde kan in 2023 financieel enorm van belang zijn

Heeft u onlangs de WOZ-beschikking voor uw woning, agrarisch- of bedrijfsmatig object ontvangen, waar u het niet mee eens bent? In dat geval kan het lonen om hiertegen bezwaar te maken. Een te hoge WOZ-waarde van uw woning leidt er bijvoorbeeld toe, dat u te veel aan belastingen (o.a. onroerende zaak, inkomsten en erfbelasting) en heffingen betaalt. Door een te hoge WOZ-waarde kan u honderden euro's te veel betalen. Zeker in een tijd van hoge energiekosten en een hyperinflatie is een juiste WOZ- waarde voor 2023 van enorm belang.

Daarnaast geldt voor gebieden die getroffen zijn door bijvoorbeeld aardbevingen of waar sprake is van planschade dat een correcte WOZ-waarde van groot belang is voor de hoogte van een wellicht te verkrijgen waardecompensatie. Een te lage WOZ-waarde kan dan juist nadelig zijn bij het verkrijgen van een correcte waardecompensatie. Dit kan soms oplopen tot wel duizenden euro's aan waardecompensatie. Voor meer informatie inzake compensatie voor waardedalingen en de rol van de WOZ-waarde verwijzen wij u graag naar waarderegelingen.nl.

Laat uw WOZ-waarde gratis door ons controleren en waarnodig bezwaar voor tekenen. Het kan u veel geld schelen!

Ondernemers, let op!

Ondanks een groeiende leegstand, te kort aan personeel, de opkomst van thuiswerken, een hyperinflatie en de niet meer te betalen energie prijzen is de WOZ-waarde voor uw bedrijfspand waarschijnlijk (te) sterk gestegen en betaalt u te veel belasting.

Wij helpen u als ondernemer gratis bezwaar te maken tegen de te hoge WOZ-waarde waardoor u niet te veel belasting betaald in deze onzekere tijd.

Graag helpen wij ondernemers om door deze zeer moeilijke tijd heen te komen middels een gratis WOZ-bezwaar.

WOZ-waarde peildatum

De waardepeildatum van de WOZ-waarde van uw woning ligt altijd op 1 januari van het vorige jaar. De toestandsdatum wordt daarnaast gehanteerd op 1 januari van het belastingjaar. Het kan ertoe leiden dat de waarde van uw woning gedaald is tussen de waardepeildatum en de toestandsdatum door veranderende omstandigheden zoals achterstallig onderhoud, aardbevingschade of corona maatregelen, terwijl uw WOZ-beschikking dit jaar hoger uitvalt. Onze gecertificeerde WOZ-taxateurs en adviseurs helpen u graag bij het verkrijgen van de juiste WOZ-waarde van uw woning.

Doe de gratis waardescan

Invloed te hoge WOZ-waarde op belastingen

Een te hoge WOZ-waarde leidt er onder andere toe, dat u meer belasting betaalt dan u eigenlijk zou moeten betalen. Verschillende instanties stellen de door u te betalen belastingen vast op basis van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Daarbij heeft de hoogte van de WOZ-waarde invloed op het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting. Daarnaast heeft een te hoge WOZ-waarde voor uw tweede huis eveneens invloed op uw inkomstenbelasting. Maakt u bezwaar tegen de te hoge WOZ-waarde, dan kan u dit jaarlijks een flink financieel voordeel opleveren.

Waarderegelingen op basis van de WOZ-waarde van woningen

Het kan van belang zijn om te kijken naar de WOZ-waarde van uw woning, agrarisch- of bedrijfsmatig object bij waarde compensatie. Er zijn in Nederland verschillende van deze regelingen. Dit geeft het belang van een correcte WOZ-waarde aan. Een voorbeeld van zo’n regeling is de Waardedalingsregeling in de provincie Groningen. De Waardedalingsregeling is in het leven geroepen om de waardedaling van een woning, agrarisch- of bedrijfsmatig object als gevolg van de aardbevingen in de regio te kunnen compenseren.

Zou de WOZ-waarde onjuist zijn, dan loopt u als huiseigenaar mogelijk een flink financieel voordeel mis. Niet alleen wanneer u woonachtig bent in de regio die nu in aanmerking komt voor de Waardecompensatieregeling, maar ook in andere delen van het land waar mogelijk soortgelijke regelingen volgen. Zo is er onder meer al eens gekeken om huiseigenaren in de buurt van Schiphol te compenseren voor geluidshinder en CO2-uitstoot. Ook bij planschade en onteigeningsprocedures wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de WOZ-waarde voor het berekenen van waarde compensatie. Een te lage WOZ-waarde kan hierdoor ongunstig zijn en duizenden euro’s schelen (kijk voor meer informatie op waarderegelingen.nl).

WOZ-waarde zelf online controleren

Bent u benieuwd of de WOZ-waarde van uw woning realistisch is en de kenmerken van uw woning als bijvoorbeeld het woonoppervlakte juis zijn? U kunt hier zelf een eerste inschatting maken, door naar de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen in de wijk te kijken. Maak hiervoor gebruik van het WOZ-waardeloket. Dit is een vrij toegankelijk, online loket waar u de WOZ-waarde van iedere woning in Nederland kunt achterhalen.
Let op: de modelmatige waardebepaling van uw woning door de gemeente houdt in principe geen rekening met achterstallig onderhoud, scheurvorming en ligging waardoor verschillen in de waarde tussen uw en vergelijkbare woningen aanwezig kunnen zijn.

Doe de gratis waardescan

Gratis waardescan voor uw woning, bedrijfsmatige- of agrarisch object uitvoeren

Wij bieden u de mogelijkheid om uit te zoeken of de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsmatig- of agrarisch object correct vastgesteld is, middels een gratis waardescan uitgevoerd door onze gecertificeerde WOZ-taxateurs. Zij hebben een ruime onafhankelijke ervaring en deskundigheid in het bepalen van een juiste, eerlijke WOZ-waarde van zowel woningen alsmede bedrijfsmatige- en agrarische objecten. Voer op deze website de benodigde gegevens in en laat geheel vrijblijvend bepalen of het voor uw woning of bedrijfsmatig object interessant is om bezwaar te maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Als onze gecertificeerde WOZ-taxateurs denken dat bezwaar kansrijk is, tekenen we graag namens u bezwaar aan. Deze dienstverlening kost u helemaal niets en kan u honderden euro's opleveren.

Waarom hulp bij bezwaar maken tegen WOZ-waarde voor u kosteloos is

Wij kunnen onze dienstverlening uitvoeren door gebruik te maken van het besluit proceskosten vergoeding bestuursrecht. Deze regeling van de overheid maakt het voor ons mogelijk om u bij het indienen van een bezwaar tegen een te hoge, of juist te lage WOZ-waarde samen met ervaren adviseurs en taxateurs kosteloos bij te staan. Het kan soms best een uitdaging zijn om zelf een bezwaar in te dienen bij de gemeente. De gemeente is vaak een logge en bureaucratische organisatie, wat het niet altijd even gemakkelijk maakt om duidelijk aan te geven om welke reden u recht heeft op herziening van de juiste WOZ-waarde van uw woning. Een goede onderbouwing is cruciaal. U bent uiteraard niet in het bezit van de kennis van onze gecertificeerde WOZ-taxateurs. Onze adviseurs hebben juist wel de kennis in huis om u hierin bij te staan. Zo heeft u hier zelf geen omkijken naar en bent u ervan verzekerd dat de kans op een succesvol bezwaar maximaal is zonder kosten.

Meer informatie over bezwaar tegen WOZ maken

Wilt u meer weten over de wijze waarop u bezwaar kunt maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw woning? Neem in dat geval eens vrijblijvend contact met ons op. Binnen 48 uur ontvangt u vervolgens antwoord op uw vraag alsmede informatie over onze werkwijze en de voordelen die het u oplevert, wanneer u de WOZ-waarde van uw woning, agrarisch- of bedrijfsmatig object door onze gecertificeerde WOZ-taxateurs vast laat stellen. Dit kan zowel interessant zijn bij een te hoge WOZ-waarde, als ook bij een WOZ-waarde die te laag lijkt te zijn. Wist u dat Nederlandse gemeenten een bezwaar tegen een onjuiste WOZ-waarde in circa 85% van de gevallen goedkeuren indien wij het bezwaar namens u indienen? Het maakt het heel aantrekkelijk om nog eens kritisch naar de WOZ-beschikking van uw gemeente te laten kijken door ons. Met de hulp van onze professionals staat u er niet alleen voor! Samen staan we sterk.

Doe de gratis waardescan

Meer dan 20.000 mensen gingen u voor!
Veel gestelde vragen
Waar wordt de WOZ-Waarde voor gebruikt?
De WOZ-waarde neemt een steeds belangrijker rol in de Nederlandse samenleving in en wordt thans o.a. gebruikt voor het innen van zowel diverse belastingen als onroerendezaakbelasting, waterschapsheffingen, inkomstenbelasting, erfbelasting en vennootschapsbelasting alsmede als grondslag voor diverse waarderegelingen bijvoorbeeld bij mijnbouwschade, overlast door windmolenparken, planschade en onteigening.
Ik heb het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Waar vind ik een onderbouwing van de WOZ-waarde?
Heeft u de WOZ-beschikking ontvangen? De gemeente heeft in dat geval een WOZ-waarde voor uw woning vastgesteld op basis van de waarde van uw woning op de peildatum 1 januari 2021. De waarde van uw woning is vergeleken met woningen die omstreeks die datum verkocht zijn. Het aanslagbiljet 2022 is voorzien van een uitgebreide toelichting, die u helpt te begrijpen hoe de gemeente tot deze WOZ-waarde is gekomen. Het taxatieverslag dat bij de vastgestelde WOZ-waarde hoort is vernieuwd. U kunt het nu digitaal opvragen door gebruik te maken van uw DigiD.
Heeft achterstallig onderhoud invloed op de WOZ-Waarde?
Achterstallig onderhoud op de toestandsdatum van 01-01-2022 heeft een negatieve invloed bij het bepalen van de WOZ-waarde. Juist achterstallig onderhoud is door de gemeente niet via een modelmatige waardering van achter het bureau te beoordelen waardoor de WOZ-waarde te hoog kan zijn vastgesteld. De taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl en u zelf kunnen juist wel rekening houden met achterstallig onderhoud bij de waardebepaling.
Heeft een negatieve ligging invloed op de WOZ-Waarde van uw onroerende zaak?
Wanneer de ligging van uw onroerende zaak negatief beïnvloed wordt door externe factoren of werkzaamheden dan heeft dit invloed op de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. U kunt hierbij onder andere denken aan zowel geluid en geuroverlast alsmede overlast veroorzaakt door een verminderend uitzicht, parkeer en verkeersoverlast.
Heeft overlast door windparken invloed op de WOZ-Waarde?
De huidige jurisprudentie en in opdracht van onder andere het ministerie van economische zaken verrichte onderzoeken hebben bepaald dat indien een woning is gelegen binnen gemiddeld 1 kilometer afstand van een windmolenpark of een aantal windmolens er sprake is van waardevermindering waardoor het zeer aannemelijk is dat de WOZ-waarde van uw woning door de gemeente te hoog is vastgesteld.
Heeft een verkeerd berekende afmeting van uw opstal(len) invloed op de WOZ-Waarde?
De gemeente dient bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit te gaan van de juiste afmetingen van uw onroerende zaak. Doordat de gemeente de waardering meestal uitvoert op basis van modellen en niet de onroerende zaken persoonlijk komt opmeten is het goed mogelijk dat de afmetingen van uw onroerende zaak niet juist zijn berekend. Vanaf 2023 dienen woningen verplicht op basis van het aanwezige woonoppervlakte te worden berekend. De transmissie vanuit de berekende inhoud naar m2 woonoppervlakte wordt en is vaak niet goed uitgevoerd waardoor er een grote kans bestaat dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld. Het is dus zeer verstandig om uw woning te laten nameten, middels onder andere het opvragen van de bouwtekeningen, door een taxateur van bezwaarwozwaarde.nl
Op welke wijze berekend de gemeente de WOZ-Waarde?
De gemeente berekend de WOZ-waarde vooral middels een modelmatig model waar de kenmerken van de onroerende zaak meestal vergeleken wordt met kenmerken van verkochte onroerende zaken vanaf een jaar voor de waardepeildatum tot een jaar na de waardepeildatum. Deze kenmerken bestaan vooral uit woonoppervlakte, inhoud, perceel oppervlakte, aanwezige bijgebouwen alsmede de aanwezige Vlok (voorzieningen, ligging, onderhoud en kwaliteit) factoren.
Zijn de ambtenaren of de door de gemeente ingeschakelde onderneming gediplomeerd WOZ-taxateur ingeschreven bij de kamer WOZ bij het NRVT?
Verreweg de meeste ambtenaren en medewerkers van door de gemeente ingeschakelde ondernemingen zijn niet ingeschreven als erkend WOZ-taxateur in de kamer bij het NRVT.
Zijn taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl ingeschreven bij de kamer van het NRVT?
Alle taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl dienen ingeschreven te zijn bij een kamer van het NRVT (wonen of WOZ) waardoor u gegarandeerd bent van de juiste deskundigheid van de taxateurs van bezwaarwozwaarde.nl.
De gemeente vermeld in een bijlage van de WOZ-beschikking, dat de gemeente uw WOZ-waarde zelf kan herwaarderen als u belt. Ik vind deze informatie ook op de website van de gemeente. Is dit verstandig?
Het is over het algemeen onverstandig om de gemeente om een herwaardering te vragen van de WOZ-waarde van uw woning, zonder duidelijke onderbouwing. Een gemeente bepaalt de WOZ-waarde van woningen op basis van data over de verkoop van woning rond de peildatum. Hierbij wordt geen rekening gehouden met aanpassingen aan de woning aan de binnenzijde. Evenals dat er niet gekeken wordt naar eventuele schade. Denk aan een lekkage of bijvoorbeeld schade als gevolg van natuurgeweld. Verstandiger is het om een herwaardering te vragen bij een makelaar. Het rapport van de makelaar kunt u als onderbouwing gebruiken om de WOZ-waarde van uw woning te laten verlagen of te verhogen.
Voor het opstellen en indienen van een WOZ-bezwaar door een erkend WOZ-taxateur hoef ik niets te betalen. Hoe zit dat precies?
U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor John Schokker als erkend WOZ-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend.
Wanneer het bezwaar niet door de gemeente gegrond verklaard wordt ben ik dan wel kosten aan bezwaarwozwaarde.nl kwijt?
Indien het bezwaar niet door de gemeente wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten aan de door bezwaarwozwaarde.nl ingeschakelde taxateurs en juridisch medewerkers voor rekening van bezwaarwozwaarde.nl. U wordt hierdoor nooit geconfronteerd met kosten.
Kan ik altijd bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, ook wanneer ik slechts een geringe verlaging van de WOZ-waarde wil?
Ja, u kunt altijd bezwaar maken tegen de door uw gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning. De Hoge Raad heeft hierover meerdere uitspraken gedaan. Ook wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenst, moet de gemeente een WOZ-bezwaarschrift in behandeling nemen. Voorheen konden gemeenten dergelijke bezwaarschriften afwijzen. Reden voor deze verandering is dat de WOZ-waarde niet alleen bepalend is voor de hoogte van de OZB-aanslag, maar bijvoorbeeld ook voor de erfbelasting. Zodoende kan een iets te hoge WOZ-waarde resulteren in flink hogere belastingaanslagen.
Kan ik ook bezwaar maken tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde?
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Een te lage WOZ-waarde kan nadelig zijn voor een waardecompensatie regeling of bij verkoop van uw object.
Ik heb de WOZ-beschikking ontvangen en ben het oneens met de vastgestelde waarde. Binnen welke termijn moet ik mijn WOZ-bezwaarschrift indienen?
Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking moet uw bezwaar tegen de WOZ-waarde bij de gemeente zijn ingediend. De gemeente moet binnen het kalenderjaar reageren op uw WOZ-bezwaarschrift.

Onze video's

Op ons journaal

Bekijk meer
Betrokken partijen
John Schokker

Even voorstellen

Bezwaarwozwaarde.nl is een initiatief van NVM-makelaar John Schokker van Makelaardij Schokker in Hoogkerk. Deze online dienstverlening is bedoeld voor iedereen die hun WOZ-waarde wil verlagen...

Lees meer >
Contact
  • Bezwaar WOZ-waarde B.V.
  • postbus 2324
  • 9704 CH Groningen
Lid van Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
Erkend door Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
© 2023 Bezwaar WOZ-waarde B.V. - Algemene voorwaarden - Privacy statement - Disclaimer - Sitemap - Contact
Realisatie: SiteOnline